Anatomija zvuka #401:  Lenhart Tapes + Ab Re + Ljubičice + Morvern + Time Keeper + Stoj, posle + …

U 401. izdanju Anatomije zvuka bogat novi repertoar:

Slušamo Lenhart Tapes, Ab Re, Ljubičice, Morvern, Time Keeper, Moving as a Giant, Danish Cuckolds, Stoj, posle, Nosferatu.

Pripremio: Dragan Vuković
Produkcija: BHR1 + AbrašRadio

Poslušaj: