Anatomija zvuka #419: Pijan Slavej + Svetlost + Karla Levinski + Ex-Misha + Karlo Križnik + Alek Novak + The Milk Snatchers + Roza + Kranks

U 419. izdanju emisije Anatomija zvuka slušamo:

Pijan Slavej, Svetlost, Karla Levinski (Skopje), Ex-Misha, Alek Novak, Roza (Beograd), Karlo Križnik (Čakovec), The Milk Snatchers (Priština), Kranks (Varaždin).

Pripremio: Dragan Vuković
Produkcija: BHR1 + AbrašRadio

Poslušaj: