Danas sjednica Gradskog vijeća

Sjednica Gradskog vijeća Grada Mostara održat će se danas s početkom u 9 sati u dvorani Gradske vijećnice Grada Mostara. Jedna od točaka dnevnog reda je odluka o usvajanju Statuta Grada Mostara, koji je nametnuo visoki predstavnik kao i odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Grada Mostara.

Prema dnevnom redu sjednice, pred mostarskim vijećnicima naći će se odluka o izmjeni i dopuni regulacijskog plana ”Centralna zona rekonstrukcija – Faza II”, odluka o donošenju regulacijskog plana Tekija i odluka o usvajanju Prijedloga izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana za područje od biskupove glavice do Partizanskog groblja.

Na dnevnom redu nalazi se i odluka o usvajanju Nacrta Programa rasporeda javnih garaža, odluka o preraspodjeli novčanih sredstava i uvođenje novih pozicija u Budžetu Grada Mostara za 2023. godinu kao i odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Mostara.

Tijekom sjednice podnijeti će izvještaj o radu srednjih škola i dječjih vrtića za 2022./2023. godinu kao i prijedlog Odluke o načinu i kriterijima za stipendiranje učenika srednjih škola deficitarnih zanimanja Grada Mostara.

(AbrašRadio)