Djeca i mladi Mostara pozvani na likovno takmičenje

Grad Isfahan poziva djecu Mostara i djecu iz svih svojih pobratimskih gradova u svijetu da učestvuju na 2. međunarodnom takmičenju dječjeg slikarstva (Poopak) na temu “Poslovi u mom gradu“.

Kako je objavljeno iz Grada Mostara, svi učesnici trebaju ispuniti obrazac i učitati svoj rad na web stranici www.iicpf.com.

“Kada odrastemo, moramo sami izabrati posao za sebe kako bismo kroz taj posao ostvarivali prihode i zarađenim novcem zadovoljili svoje životne potrebe. Radom i odabirom pravog posla možemo doživjeti mir i uživati u životu. Svima nam se dogodilo da kada idemo gradom pješice ili autobusom ili podzemnom željeznicom vidimo mnogo trgovina i poslova u našem gradu. Sada želimo da nam opišete poslove koje su ljudi u vašem gradu odabrali za sebe i njima se bave”, stoji u opisu teme.

Na takmičenju mogu učestvovati učenici u dobi od 4 do 18 godina, rad mora biti kreativan i individualan, a veličina radova ne smije biti manja od A3 (Nije dopušteno stavljanje rada u okvir i paspartu).

Potrebno je ispunite prijavu i unijeti podatke o djetetu i autoru rada (dijelovi sa zvjezdicama moraju biti popunjeni).

Navedeno je kako priređivači takmičenja imaju pravo koristiti izvorne radove i reproducirati ih u svrhu promocije i razvoja te korištenja u kulturnim i umjetničkim aktivnostima.

Rok za dostavu radova je 30. mart 2023.godine.

Žiri će pregledati radove i odrediti dobitnike nagrada i plaketa, a nagrađeni radovi će biti uvršteni u završnu izložbu i bit će dostupni u elektronskoj galeriji stranice, saopeno je iz Grada Mostara.