Grad Mostar raspisao javni poziv za financijanje projekta mladih

Grad Mostar raspisuje Javni poziv za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Proračuna/Budžeta Grada Mostara za 2022. godinu.

Na prijavu su pozvane registrirane omladinske udruge sa sjedištem poručija grada Mostara, sa cijljem realiziranja njihovih projekta u interesu mladih Grada Mostara

”Pravo sudjelovanja imaju i omladinske udruge i neformalne grupe mladih čije je sjedište na teritoriji druge općine, pod uvjetom da se projekt kojim se prijavljuju realizira u interesu mladih Grada Mostara i na području Grada Mostara. Aplikant može aplicirati na ukupan iznos vrijednosti projekta ili dio nedostajućih sredstava – sufinanciranje”, naveo je Grad Mostar.

Prednost imaju projekti sa ciljem poboljšanje života mladih, promoviranje volonterizma i timskog rada. Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 17.11.2022. godine.

Prijavni obrazac svi zainteresiran mogu preuzeti na službenoj stranici Grada Mostara.