Građani osmišljavali inicijative za rješavanje izazova u oblasti kulture, mladih i urbanizma


U OKC Abrašević, u sklopu projekta Local accountability in action: Citizens forums and street art in Mostar, održane su tri radne diskusije s građanima na teme mladih, urbanizma i kulture.

Na temu mladih, učesnici su razgovarali i smišljali načine kako da dopru do institucija koje bi trebalo da se bave i unaprijeđuju poziciju mladih u Mostaru. Nakon identificiranja ključnih problema, učesnici diskusije su zajednički razvili zagovaračke inicijative, koje će biti vezane za Komisiju za mlade pri Gradskom vijeću.

Diskusija o urbanizmu i infrastrukturi unutar naselja, aktualizirala je trenutnu problematiku loše komunikacije između Grada i građana, te su spomenuti konkretni primjeri urbanističkih problema koji su prisutni u gradu. Na kraju diskusije, građani su razgovarali na koji način pristupiti problemu nedovoljno dobre komunikacije između građana i administracije, vezano za infrastrukturne radove koji se izvode u njihovim naseljima.

Na diskusiji o kulturi, učesnici su se podsjetili koje se institucije financiraju iz budžeta grada, te su govorili o njihovim aktivnostima. Razgovaralo se i o strateškom planu koji je napisan u svrhu kandidature za Evropsku prijestolnicu kulture, te kako da se taj dokument iskoristi, kako bi se unaprijedlilo stanje u kulturi.

U narednom peroidu, građani će raditi na svojim inicijativama u ovim oblastima, te će na taj način pokušati aktivno sudjelovati u rješavanju problema koji su bitni za zajednicu u kojoj živimo.

Ove aktivnosti održavaju se u sklopu projekta Local accountability in action: Citizens forums and street art in Mostar, podržanog od strane USAID-a, BHRI-a i IOM-a