Građanska inicijativa Kuti: Obraćanje javnosti ispred Gradske vijećnice u Mostaru – Aner Omanović

Gradska-vijecnica-Grad-Mostar-AbrasRadio-Nikola-Roncevic
Aner Omanović / Foto: Nikola Rončević

Građanska inicijativa Kuti održala je 28. 9. medijsko obraćanje ispred Gradske Vijećnice u Mostaru, a dio medijskog obraćanja bilo je darivanje vijećnika poklonima u vidu kamenčića sa kamenoloma. Cilj obraćanja bio je podsjetiti javnost i vijećnike na ekološke i socijalne probleme koje stvara kamenolom Zukulja (Bijelo Polje-Kuti), zbog čega aktivisti Građanske inicijative vode pravnu borbu 14 mjeseci.

Problemi mještana naselja Kuti počele su sredinom osmog mjeseca 2021. kada su strojevi došli i počeli s iskopavanjem pristupnih puteva. Potencijalna ekološka bomba prijeti ukoliko kamenolom počne s radom u punom kapacitetu, prije svega jer se naselje nalazi 137 metara od kamenoloma i stanovništvo se bavi poljoprivredom, te predsjednik ‘Građanske inicijative Kuti’ Aner Omanović smatra da bi u tom slučaju mještani bili prisiljeni napustiti svoje domove. Pored ekoloških problema, aktivisti navode i problem kako do planiranog kamenoloma ne postoji prilazni put ucrtan u Prostornom planu Grada Mostara, jer seoski put koji se koristi uspostavljen je dogovorom mještana, te prolazi preko privatnih parcela. Zatim da se kamenolom nalazi na lokaciji koja nije deminirana nakon posljednjeg rata, iako je široj javnosti predstavljena informacija da je to učinjeno.

Povodom ovog medijskog obraćanja razgovarali smo sa predsjednikom Građanske inicijative Kuti Anerom Omanovićem, koji nam je sumirao probleme naselja Kuti sa kamenolomom, njihovu pravnu borbu, objasnio nam je zašto su vijećnicima donijeli kamenčiće i kazao koji su im daljnji koraci u borbi.

Pripremio Nikola Rončević

Muzika:
Flohio – SPF

👂 Poslušaj: 👇