Hercegovina Online #27: Sedmični pregled zbivanja u Hercegovini + Week Story: Gošća vijećnica Gradskog vijeća Grada Mostara Lamija Duranović

27. izdanje magazina Hercegovina Online donosi:

TJEDNIK SEDMIČNIK: U sedmičnom pregledu govorimo o sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara, koje je zasjedalo nakon nešto više od dva mjeseca. Veoma interesantno je bilo na sjednici, čak i burno. Nije usvojena odluka o izmjenama Prostornog plana Grada Mostara, vraćena je gradonačelniku na doradu. Opet se raspravljalo o promjeni naziva nekih ulica, o formiranju komisije za promjenu naziva, posebno se to odnosi na prijedlog HDZ BiH o promjeni nazvao ulice Maršala Tita. Možda i najburnije rasprava je bila vezana za odluku o isticanju simbola u gradskim institucijama, a gdje je kroz odluku traženo da u ovim institucijama budu istaknuti samo državni simboli i simboli grada Mostara. Nije usvojena ni ova odluka, falio je jedan glas te je rasprava o ovoj odluci prebačena i van vijećničkih klupa, posebno po društvenim mrežama. Učenici dvije osnovne škole iz Mostara, koje izvode nastavu na hrvatskom i bosanskom jeziku, poslali poruku mira iz Mostara kroz međunarodnu kampanji “Eurovision Kids Friendship”. Grad Mostar raspisao Javni poziv za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Budžeta Grada Mostara za 2022. godinu te je objavljen i poziv za subvencioniranje ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na objekte individualnog stanovanja na području Grada Mostara.

Za Tjednik sedmičnik govore: gradonačelnik Mostara Mario Kordić, predsjednik Gradskog vijeća Mostara Salem Marić, vijećnici Arman Zalihić i Kažimir Miličević.

WEEK STORY: Za priču sedmice izdvajamo razgovor s vijećnicom u Gradskom vijeću Grada Mostara Lamijom Duranović.

Pripremio Neđad Husković
Urednik Husein Oručević
Tonska realizacija Ahmed Voloder

Muzika:
μZiq – Hello
Benjamin Clementine – Delighted

Poslušaj: