Javna predavanja u sklopu 16 dana aktivizma u OKC Abrašević

U narednom periodu, a u skolpu 16 dana aktivizma u prostorijama OKC Abrašević će se održati dva panela sa nevladinim organizacijama i okrugli stol sa Gender centrom iz Sarajeva i predstavnicama komisije za ravnopravnost spolova, te socijalnom radnicom Aldijanom Trbonja Tule.

U ponedjeljak, 4. decembra, razgovaramo sa Inicijativom građanki i građana grada Mostara o građanskom aktivizmu, zakonu o porodiljama i prikazujemo njihov nagrađivani film “Building bridges”. U utorak ćemo ugostiti Lejlu Hodović iz Gender centra u Sarajevu, koja će sa Adelom Gosto, Irmom Baralijom i Aldijanom Trbonja Tule razgovarati o ravnopravnosti spolova. Dotaknut će se i nasilja nad ženama, nasilja u porodici, te Gender akcionog plana za Mostar. Niz predavanja završavamo gostovanjem Mirjane Penave i Dragane Vlašić iz fondacije BH Inicijativa žena.


04. decembar u 18 h

Javna predavanja otvaramo prikazivanjem filma “Building bridges” u 18 h koji je osvojio nagradu Madeline Albright. Nakon prikazivanja filma, u 18:20 h govorimo sa predstavnicama IGM o građanskom aktivizmu, zakonu o porodiljama i prevenciji nasilja nad ženama.

Inicijativa građanki/na Mostar (IGM) je nevladina organizacija nastala 2006. godine. Njihova misija je osnaživanje žena, mladih, te marginaliziranih  grupa kroz edukacije, poticanje na volonterizam, poticanje poduzetništva, te jačanje uloge žena i mladih u društvu. Njihova vizija je učiniti ovo društvo boljim, informiranijim, svjesnijim o problemima oko nas i ponuditi rješenja. Vjerujuju da pojedinac ili grupa sjajnih pojedinaca zaista može promjeniti okolinu u kojoj živi na bolje. Inicijativa građanki/na Mostar (IGM) je dobitnica nagrade Madeline Albright.


05. decembar u 11 h

U utorak, u 11 h, organizujemo okrugli stol na kojem će govoriti predstavnica Gender centra Lejla Hodović. Osim nje, prisutnima će se obratiti i predstavnice Komisije za ravnopravnost spolova, gradske vijećnice Adela Gosto i Irma Baralija. Razgovarat ćemo na temu ravnopravnosti spolova, domaćim i međunarodnim pravnim okvirima, dotaknuti se i Gender akcionog plana za Grad Mostar, a Aldijana Trbonja Tule će govoriti o zaštiti žrtava nasilja i femicidu.

Gender centar FBiH prati položaj žena i implementaciju njihovih zagarantiranih prava u domaćem i međunarodnom zakonodavstvu, ostvaruje koordinaciju s komisijama za jednakost spolova oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, te sarađuje sa odgovarajućom institucijom u Republici Srpskoj.


06. decembar u 19 h

Razgovor o domaćim zakonskim okvirima i ravnopravnosti spolova nastavljamo i sa Mirjanom Penavom i Draganom Vlašić, u srijedu od 19 h, koje će nam se obratiti ispred fondacije BH inicijativa žena.

BHIŽ fondacija je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija, koja podržava zajedničko djelovanje ženskih grupa, te socijalnim, ekonomskim i obrazovnim programima osnažuje ženu za aktivno učešće u transformaciji BiH društva. Osnovana je 1996. godine kao jedan od programa UNHCR-a u Bosni i Hercegovini, s osnovnim fokusom na osnaživanje žena kroz njihovu reintegraciju u socijalne i ekonomske aktivnosti u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini.


Projekt „Mostar – Prostori koji pokreću“ finansira Vlada Ujedinjenoga Kraljevstva. Nositelj projekta je People in Need (PIN), češka neprofitna, nevladina organizacija koja pruža humanitarnu i razvojnu pomoć u više od 30 zemalja širom svijeta. Zajedno sa PIN-om, ravnopravni članovi konzorcija su Everyday Peace Indicators (EPI), Omladinski Kulturni centar Abrašević (OKC Abrašević), Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar) i Nešto Više (NV).