Tina Jelin-Dizdar: Ko su članovi Kriznog štaba HNK? Ja ne znam.

Izvor: YouTube

Život i rad novinara, u zadnjih nekoliko sedmica, se drastično promijenio. Pored medicinskih radnika, uposlenika u trgovinama, policije, novinari su danas izloženi najvećoj opasnosti od zaraze, a odnos institucija vlasti prema sedmoj sili sve je bezobzirniji i bezobrazniji.

Posebno loše stanje u informiranju javnosti od strane nadležnih tokom pandemije COVID-19 bilježimo u HNK gdje je na djelu strogo kontroliran protok informacija. Krizini štab HNK svakodnevno informira javnost o pandemiji COVID-19 putem online konferencija.

Novinarima je uvedeno pismeno postavljanje pitanja, a nemaju priliku postaviti podpitanja i reagirati na izbjegavanje odgovora članova Kriznog štaba i njihovih glasnogovornika.

Gošća AbrašRadija je novinarka N1, Tina Jelin–Dizdar.

Pripremio Husein Oručević

👂 Poslušaj: 👇