Grad Mostar instalirao prva dva reciklomata u gradu

U sklopu manifestacije ‘Advent u Mostaru’ u najvećem hercegovačkom gradu su instalirana dva reciklomata u sklopu aktivnosti koje se provode na području ekološke zaštite okoliša.

Riječ je o uređajima u koje se odlaže ambalažni otpad, a postoji mogućnost i sponzoriranog odlaganja, odnosno svatko će dobiti određeni bonus ili donirati određeni iznos u dobrotvorne svrhe.

Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti koje provode službe Grada Mostara, a sve s ciljem podizanja svijesti o zaštiti okoliša.