Mreža za izgradnju mira: Strašno nasilje u Banja Luci mora biti prepoznato kao ono što jeste – zločin iz mržnje

Mreža za izgradnju mira, koalicija koja okuplja 225 članica, organizacija i škola iz cijele Bosne i Hercegovine koja čini sveobuhvatan napor usmjeren ka obnovi kvalitete društvenog i ekonomskog života u Bosni i Hercegovini, a djeluje sa ciljem da gradi održivi mir izdaje Saopštenje za javnost povodom napada na aktiviste_ice Bh. povorke ponosa i novinare_ke, koji se desio u večernjim satima u Banjaluci 18. marta 2023.

Napominjemo da je govor mržnje krivično djelo koje podrazumijeva sve oblike izražavanja koji šire, raspiruju, podstiču ili pravdaju rasnu mržnju, ksenofobiju, antisemitizam ili druge oblike mržnje zasnovane na netoleranciji, uključujući i netoleranciju izraženu u formi agresivnog nacionalizma i etnocentrizma, diskriminacije i neprijateljstva prema manjinama i osobama u pokretu. Govor mržnje ostavlja trajne posljedice, a daljna eskalacija govora mržnje generiše zločine iz mržnje. Svjedoci smo, nažalost, kako u praksi izgleda kada dođe do eskalacije govora mržnje i zločina iz mržnje, a zaštita izostane – napad na aktiviste_ice i novinare_ke, prema izvještajima medija i iskazima aktivista i aktivistica, od strane oko 30 lica, prilikom održavanja internog sastanka i druženja, prilikom čega je više osoba fizički povrijeđeno, dok je adekvatan odgovor i zaštita institucija izostala.

Podsjetit ćemo da su Predsjednik entiteta Republika Srpska i Gradonačelnik grada Banja Luka, iznijeli u svojim obraćanjima za medije niz fašističkih i homofobnih izjava zbog organiziranja događaja od strane Bh. povorke ponosa u Banjaluci, apelirajući na insituticije entiteta da onemoguće održavanja događaja, zabrane korištenje javnih prostora i pozovu na očuvanje tradicionalnih, nacionalnih vrijednosti porodice. Ovakvim postupanjem i izjavama cilj je bio ograničavanje Bh. povorke ponosa i članova_ica Bh. povorke ponosa, aktivista i aktivistica te podržavatelja i podržavateljica Bh. Povorke ponosa u uživanju njihovih zagarantovanih prava, ali i huškanje i poticanje neprijateljske atmosfere i mržnje prema LGBTIQ osobama, Bh. Povorci ponosa, aktivistima i aktivisticama. Do zabrane održavanja događaja je i došlo, kada je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske zabranilo održavanje događaja zbog rizika od ugrožavanja ljudi i imovine.

U Ustavu entiteta Republika Srpska garantuje se zaštita sloboda i prava u skladu sa međunarodnim standardima, vladavina prava, zajamčena je sloboda misli i opredjeljenja, savjesti i uvjerenja, kao i javnog izražavanja mišljenja. Statut grada Banja Luka obavezuje vršioce izvršne i zakonodavne vlasti da građanima_kama osiguraju ostvarivanje ljudskih prava i sloboda koja su im garantovana međunarodnim aktima, ustavom i zakonom bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Pružamo apsolutnu i bezuvjetnu podršku Bh. povorci ponosa, svim aktivistima i aktivisticama za ljudska prava u Banjaluci, Republici Srpskoj i cijeloj Bosni i Hercegovini. Ponosno i solidarno stojimo i borimo se uz Bh. Povorku ponosa, dobitnicu Mirovne nagrade Goran Bubalo. Pružamo apsolutnu podršku u radu za unapređenje prava i položaja LGBTIQ+ osoba u Bosni i Hercegovini i borimo se protiv homofobije, bifobije, transfobije i svake vrste fašizma.

Održivi mir je jedini ispravni put, a to je onaj u kojem svaka osoba u potpunosti uživa svoja ljudska prava, u kojem smo svi sigurni i jednaki, u kojem ne trpimo institucionalno ili bilo koje drugo nasilje zbog bilo kojeg od naših identita, u kojem institucije nas štite i garantuju nam naša prava i gdje stojimo i borimo se solidarno i zajedno protiv svake vrste nasilja, nepravde i za puno poštivanje ljudskih prava svakog i svake od nas. Mreža za izgradnju mira ovaj put gradi i poziva sve građane i građanke Bosne i Hercegovine da nam se na tom putu pridruže, a na nadležne institucije apelujemo da hitno postupe u skladu sa svojim nadležnostima i odgovornostima, ovo krivično djelo prepoznaju kao ono što jeste – zločin iz mržnje motiviran mržnjom prela LGBTIQ osobama, odgovorne za ovaj zločin iz mržnje izvedu pred lice pravde i sankcionišu u skladu sa zakonskim odredbama.