Građevinari nezainteresirani za Karađoz-begov most u Blagaju

Da obnova čuvenog Karađoz-begovog mosta u Blagaju, kod Mostara, nacionalnog spomenika BiH, građevinskim firmama nije interesantna, potvrđuju informacije iz Agencije „Stari grad“ Mostar.

Bez ponuda
Tako su u ovoj agenciji u dva navrata tokom prethodne godine donijeli odluku o poništenju javne nabavke radova: „Konzervacija i restauracija historijske građevine Karađoz-begovog mosta u Blagaju“.

U Agenciji su, potvrđeno je, za Dnevni avaz krajem novembra, isto kao sredinom septembra, donijeli odluku o pokretanju postupka putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda s namjerom provođenja e-aukcije za nabavku radova. U oba navrata, nakon obavijesti na Portalu javnih nabavki, u datom roku nije bilo pristiglih ponuda, pa su u Agenciji bili prisiljeni na odluku o poništavanju.

Sredstva za ovaj projekt planirana su u iznosu od 60.000 KM, a dobivena su na javnom pozivu Federalnog ministarstva prostornog uređenja iz budžeta FBiH za prošlu godinu.

U Agenciji „Stari grad“ ne znaju razlog zbog kojeg ovaj projekt nije zanimljiv građevinskim firmama, a među kojima na području Mostara i šire postoje samo dvije s licencom za izvođenje radova na nacionalnim spomenicima.

Trajna zaštita
Iako, prema odluci Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, saobraćaj preko ovog mosta nije dozvoljen, ipak, s obzirom na činjenicu da je to jedini prijelaz za vozila preko rijeke Bune za naselja koja pripadaju Blagaju, to nije bilo moguće ispoštovati.

Inače, prije nekoliko godina su, prema rješenju Federalne uprave za inspekcijske poslove, pokrenuti radovi istraživačkog karaktera s ciljem trajne zaštite ove građevine. Na mostu su vidljiva brojna oštećenja, od kamene ograde, do asfaltnog sloja.