Nova VR aplikacija nudi iskustvo koje omogućuje slobodno kretanje na Trebinjskoj tvrđavi

Istraživači laboratorije Sarajevo Graphics Group sa Elektrotehničkog fakulteta UNSA i njihovi saradnici iz Udruženja DIGI.BA tokom ove godine učvrstili svoju saradnju i ostvarili četiri nova projekta.

Riječ je o projektima: Trebinjska tvrđave VR, Bitka na Kozari VR, tri nove priče iz projekta Underground, te VR posjeta bh. podvodnom kulturnom naslijeđu WRECKS4ALL.

Aplikacija Trebinjske tvrđave VR instalirana je u Muzeju Hercegovine u Trebinju, zajedno sa totemima koji su postavljeni na različitim lokacijama u gradu.

U okviru ADRION projekta EMOUNDERGROUNDS kreirano je VR iskustvo obnovljenih trebinjskih tvrđava. Posjetilac postaje golub pismonoša i leti sa jedne tvrđave na drugu izbjegavajući napade orla. Na kraju treba da pronađe tajnu prostoriju u podzemlju tvrđave Strač i aktivira metalne kupole sa mitraljezima za odbranu od neprijatelja. Po obavljenoj misiji, otvara se izložba digitaliziranih muzejskih eksponata.

Nakon uspješne realizacije projekta Bitka na Neretvi VR rad ovog kreativnog tima je prepoznat i od strane projekta Feel Kozara i Memorijalnog centra na Mrakovici. Angažovani su da u pod pokroviteljstvom Evropske Unije kreiraju VR iskustvo Bitke na Kozari.

“Underground” je digitalna verzija izložbe koja svjedoči o represiji nad pravoslavnim vjernicima u Sovjetskom Savezu u doba “hladnog rata”. U saradnji sa historičarima i antropolozima iz Irske, Rumunije, Ukrajine i Rusije kreirane su digitalne priče u kojima historijske ličnosti iz tajnih dokumenata KGB-a govore o svojim sudbinama. Oko njih se nalaze digitalizirani eksponati sa izložbe.

U prvoj verziji projekta kreirano je pet priča sa naratorom glumcem Adnanom Haskovićem, a u 2022. godini su, na zahtjev autora izložbe koji su bili veoma zadovoljni rezultatom, kreirane još tri.

Glumica Selma Alispahić predstavlja tri žene koje su sovjetske vlasti uhapsile radi njihovih vjerskih ubjeđenja i zajedno sa njihovim porodicama otpremile u gulage. VR sadržaj je kreiran u okviru ERC projekta Hidden Galleries.

Projekat “Zaštita podvodnog naslijeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude” – WRECKS4ALL je dio Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Sarajevo Graphics Group/DIGI.BA su za ovaj projekat kreirali VR iskustvo posjete podvodnim arheološkim lokacijama Hutovo blato, Kopčići i Desilo, gdje korisnici mogu pronaći ostatke džamija, oružja iz Drugog svjetskog rata i objekata koji su potopljeni u Ramskom u Jablaničkom jezeru. U Hrvatskoj, Crnoj gori i Bosni i Hercegovini su kreirani VR showroom prostori u kojima će aplikacija biti dostupna posjetiocima.