Okrugli stol: Sve što je do sada MO Parking uradio, uradio je potpuno krivo

U okviru projekta ‘Vratimo oteti parking građanima’, okrugli stol na tu temu održan je u hotelu Bristol u organizaciji Udruge Bura Info.

Osim predstavnika Udruge Maria Ćosića, i njihovog opunomoćenika odvjetnika Miljenka Krčuma, učestvovali su i gradski vijećnici Grada Mostara Boška Ćavar i Silvio Bubalo.

U izjavi za medije Boška Ćavar je istaknula kako je sve što je do sada MO Parking uradio potpuno krivo.

“Mišljenja sam da svaku odluku prvo treba provesti u jedinicama lokalne samouprave, u mjesnim zajednicama raspraviti i o njima pričati i da se vidi kako se dolazi do neke cijene. Ja nemam vozilo pa i ne znam koliko je skupo, a koliko ne. No, znam da je sve što je MO Parking uradio, odnosno Grad Mostar koji je bio inicijator uvođenja parkinga u Mostaru rađeno pogrešno. Pored jednog pješačkog prelaza bi trebalo pet metara slobodnog mjesta, kako je po zakonu. Međutim tu se parkiraju specijalna vozila, od nekih tajkuna koji to ne plaćaju, a na drugim mjestima je ucrtano to parking mjesto”, kazala je Ćavar.

Predstavnik Udruge Bura info Mario Ćosić istaknuo je kako je cilj Udruge između ostalog i borba protiv uzurpiranog prostora pod nazivom “Vratimo oteti parking građanima”.

Radi se o kvartovskom parkingu koji se nalazi u sklopu zgrada, a koji je posljednjim odlukama vlasti u Mostaru, po ovoj Udruzi nezakonito oduzet.

On je istaknuo kako niti jedan grad u Federaciji BiH ne provodi naplatu kvartovskog parkiranja.

“Mi nismo protiv ulične naplate parkinga. To je i nužno i potrebno gradu. No, ukoliko imate neki prostor oko zgrada koji su građani 50 godina koristili smatramo da je neprimjereno i nesocijalno dirati u džep građana i to debelo. Na razini BiH trenutno ne postoji takav harač. U drugim mjestima, primjerice u Sarajevskom kantonu, postoji fond koji je nasljednik SIZ-a koja je bila upisana u posjed oko zgrada. Skupština je tamo raspravljala o toj temi i na kraju nije usvojeno da se ide u naplatu. Banja Luka je primjerice 60 posto vlasnik SIZ-a. Postoji jedna anarhija na razini BiH i to svatko svojata. Mi smatramo da Grad Mostar nije pravni nasljednik zemlje oko zgrada nego da je pravni nasljednik država što će Sud na kraju krajeva i utvrditi”.

Na pitanje o činjenici da građani plaćaju parking koji im niko ne garantira, Ćosić je kazao: “Kada svi platimo parking ntko nam ne garantira parkirno mjesto. To je prvi problem. Drugi problem je da mi imamo neka dvorišta oko zgrada koje su ljudi održavali. Tko će sada to preuzeti? Tko će održavati? Čije je to sada? Kakve su obveze Grada Mostara? Znači totalno netransparentno. Na svaki upit MO Parkingu, posebno direktoru, on ne odgovara. Radi se o kaznenom djelu i mi smo ga prijavili. On je javno priznao da je koristio povlaštene karte. Gradonačelnik ga je pomilovao, podržao njegovu netransparentnost i nezakonite radnje. Po meni ovo nema smisla i ne bi se smio naplaćivati taj kvartovski parking, treba ga vratiti građanima”.

Udruga Bura info je već podnijela i kaznenu prijavu.

“Podnijeli smo već dvije. Naš današnji gost na ovom sastanku, odvjetnik Miljenko Krčum je podnio privatnu tužbu protiv MO Parkinga. Mi smo podnijeli kaznenu prijavu protiv direktora Barbarića koji je zloupotrijebio položaj i koristio je povlaštene karte. Vidjet ćemo što će biti”, kazao je Ćosić.

Gradski vijećnik Silvio Bubalo istaknuo je kako je odluka od samog početka krivo postavljena, te da su problemi preskupe cijene karata i diskriminacija građana.

“Od početka je odluka postavljena pogrešno i ja sam na to pokušao upozoravati. Kao prvo, kvartovsko parkiranje nije dobar način uvođenja ove odluke iz jednostavnog razloga, nigdje se u cijeloj Federaciji BiH to ne naplaćuje izuzev u Mostaru. Ući ljudima u zgrade i njihova dvorišta na koja su oni platili rentu i poreze, za mene nije normalno. Jesmo li mi to možda pametniji od ostalih pa smo to uveli i naplaćivat ćemo? Drugo, cijena je preskupa. Moje prebivalište je na Bijelom Brijegu i meni je karta 360 maraka. To je za mene previše. Treća stvar, urađena je diskriminacija građana Mostara koji ne žive u zonama i to uporno govorim. Imate ljude u Rodoču, Vrapčićima, Jasenici, Zaliku koji ne mogu sebi kupiti kartu, odnosno mogu po ovim cijenama koje su nenormalne. Smatram da svaki čovjek koji ima prebivalište u Mostaru treba imati mogućnost po pristupačnoj cijeni kupiti kartu”.

O tužbama i pravnim potezima je nešto više kazao odvjetnik Miljenko Krčum.

“Moja tužba se zasniva na pravu služnosti. Tužba je ograničena po predmetu i načinu raspravljanja. Raspravljat će se samo o tome postoji li pravo služnosti. To je vrlo ograničen spor. Problem je daleko širi. Udruga se poziva na sasvim nešto drugo. Pravni argument Udruge je upravo to da Grad nije osigurao sudjelovanje tisućama građana u najranijoj fazi odlučivanja u pitanjima koja se odnose na okoliš. Ja smatram da je pitanje organiziranje djelatnosti javnog parkirališta, odnosno ispod balkona stanarima, pitanje značaja za okoliš. Aarhuska konvencija koje su sve zemlje potpisale, a i BiH također, da osiguraju sudjelovanje zainteresiranih javnosti, lokalne zajednice najranijoj fazi odlučivanja u pitanjima značaja za okoliš, da osiguraju pristup informacijama, što sada nije problematično, te da osiguraju pristup Sudu. Nažalost, pravni poredak BiH nije usklađen sa stečevinom Vijeća Europe tako da nije moguće pokrenuti upravni spor protiv odluke kolektivnog tijela, predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave Grada. To je pogrešno, jer u drugim zemljama su zakoni o upravnim sporovima već prilagođeni evropskoj konvenciji o ljudskim pravima po članku 6. Tako je osiguran pristup građanima sudovima. S obzirom na stanje pravnog poretka, po mom shvaćanju dopušteno je voditi parnicu protiv Grada, dakle ne protiv MO Parkinga, koji je povrijedio međunarodni ugovor, konvenciju koja je viša od domaćeg prava”, kazao je Krčum.

(Agencije/AbrašRadio)