Opšta mobilizacija: Javni poziv za aplikacije u okviru projekta ‘Program zadržavanja mladih u BiH’

Udruženje građana Nešto Više i PRONI Centar za omladinski razvoj raspisuju Javni poziv za projekte organizacija civilnog društva za projektne inicijative u oblasti obrazovanja i zapošljavanja mladih. Finansijsku podršku za ovaj poziv za male grantove je obezbijedila Evropska unija kroz projekat ‘’Program zadržavanja mladih u BiH – Opšta Mobilizacija’’ koji sprovodi Udruženje građana “Nešto Više”  u saradnji sa PRONI Centrom za omladinski razvoj.

Projektni prijedlog treba dostaviti na Aneksu A – Prijavnom formularu, uključujući Aneks B – Budžet, Aneks C- Matricu logičkog okvira, kao i sve ostale potrebne priloge (Aneks D, Aneks E). U prilogu su i dodatni primjeri ugovora i forme za izvještavanje.

Prijavni paket i dodatne informacije o pozivu nalaze se na web stranici Udruženja građana “Nešto Više” i PRONI Centar za omladinski razvoj.

Prijave sa traženom dokumentacijom treba slati na e-mail opstamobilizacija@nestovise.org

Rok za podnošenje prijava je 21. 06. 2022 do 23:59 h.

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi poziva možete se obratiti na mail opstamobilizacija@nestovise.org

>> Smjernice za podnosioce
>> Svi dokumenti poziva

(nestovise.org)