OSCE u Mostaru predstavio publikaciju za mlade i mir u BiH

Misija Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) u BiH u srijedu je u OKC Abrašević u Mostaru predstavila publikaciju “Mir kako ga vide mladi u BiH” s ciljem povezivanja mladih ljudi i izgradnje mira u Bosni i Hercegovini.

Šef Odjela OSCE-a u Mostaru je kazao kako je publikacija prepuna eseja i lijepih radova koji se bave budućnošću Bosne i Hercegovine.

U sklopu jučerašnjeg događaja održana je diskusija s mladima koji su aktivni na poljima izgradnje mira, tranzicijske pravde, mirovnog obrazovanja, te međureligijskog i međukulturnog dijaloga.

Studentica Dijana Živković smatra kako bi na miru u BiH trebali svi raditi, a pogotovo mladi ljudi.

“Mislim da je to jako važno i da bez aktivizma i sudjelovanja mladih ne možemo napredovati. Smatram da smo sada krenuli dobrim putem, mladi su se počeli aktivirati, uključuju se u mnoge nevladine organizacije, djeluju i mislim da je to velik korak i za njih, ali i za cijelu BiH”,  kazala je.

Ona smatra kako se u Bosni i Hercegovini u zadnje vrijeme dovoljno radi na izgradnji mira, ali da su mladi još uvijek nedovoljno informirani.

Studentica i mlada evropska ambasadorica za mrežu WeBalkans Amila Memić je naglasila da zadnjih godina dolazi do velikih pomaka u samom diskursu mira.

“O tome se zaista mnogo govori i vide se određena poboljšanja, međutim, dosta veliki broj mladih ljudi nije aktivno involviran ni u studentskim, međunarodnim niti nevladinim organizacijama”, kazala je Memić.

Mladi okupljeni u OKC Abrašević su poručili kako treba naći način da se aktiviraju mlade ljude koji se nisu odlučili za neku akademsku karijeru i koji nisu aktivni u nevladinim organizacijama, jer smatraju da su mladima koji su aktivni i na fakultetu i fakultetskim organizacijama svjesni da je mir jedino moguće rješenje za Bosnu i Hercegovinu.