Panel ‘Kako korupcija utiče na život mladih u BiH’ 27. oktobra u Mostaru

Panel na temu “Kako korupcija utiče na život mladih u BiH – najčešći oblici korupcije” održat će se 27. 10. (četvrtak) u Studentskom hotelu Mostar sa početkom u 10 h. Projekat YouTHink, kojeg implementira Udruženje “Ja bih u EU”, a finansira Američka ambasada u Bosni i Hercegovini, koristi inovativan pristup jačanju vladavine prava u BiH i jača angažman mladih u zahtjevima za veću odgovornost institucija u prevenciji/borbi protiv korupcije. Cilj projekta YouTHink je angažovati i motivisati mlade i organizacije civilnog društva da reaguju na različite oblike korupcije kroz direktno angažovanje u građanskim aktivnostima, i procesima iskustvenog učenja i prakse. Također, cilj nam je mobilizirati mlade građane BiH kao saveznike za buduće reforme u oblasti vladavine prava, za javno, masovnije i efikasnije suprotstavljanje korupciji. Projekat će okupiti sve zainteresovane mlade iz BiH od 17 do 25 godina.

Prijava: LINK