Prostori koji pokreću: Otvoren poziv za grantove za zajedničke aktivnosti nevladinog sektora i Grada Mostara

Projekat Mostar – Prostori koji pokreću, kojeg finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, objavio je Poziv za grantove za zajedničke aktivnosti nevladinog sektora i lokalnih vlasti grada Mostara.

Na konferenciji povodom objave Poziva prisutnima se obratila šefica političkog tima pri Britanskoj Ambasadi u Sarajevu, Helen Flewker, te tim povodom rekla: “Vlada Ujedinjenog Kraljevstva predana je razvoju Mostara. Naš vodeći projekt podržava razvoj zajedničkog javnog prostora. Današnje pokretanje inovativne zajedničke sheme bespovratnih grantova važna je prekretnica. Program će povećati suradnju između civilnog društva i lokalne uprave, okupljajući ih kako bi zajednički rješavali probleme s kojima se suočavaju ranjive skupine. Pravi razvoj grada predvođen građanima zahtijeva suradnju između civilnog društva i lokalnih vlasti i drago nam je što to možemo podržati na ovaj način. Kroz naš projekt očekujemo stvaranje platforme za dugoročnu suradnju i uspostavljanje inovativnih mehanizama komunikacije i suradnje za inkluzivniji grad Mostar za sve njegove građane.”

Grantovi, koje dodjeljuje nevladina organizacija People in Need (PIN), imaju za cilj podržati incijative civilnog i javnog sektora koje će biti zajednički korak prema unaprijeđenju kvalitete života građanki i građana Mostara, sa posebnim fokusom na incijative koje uključuju ciljne kategorija Projekta – osobe sa invaliditetom, žene, mlade i osobe treće životne dobi.

Gradonačelnik Grada Mostara, Mario Kordić, ovom prilikom je poručio: „Osobito mi je zadovoljstvo biti dio jednog ovakvog projekta koji je započeo posve spontano, a danas vidimo kolike razmjere je već poprimio u brojkama ljudi i organizacijama okupljenih oko njega, ali i rezultatima koje je već polučio. Osim konkretnih intervencija na javnim, kako otvorenim, tako i zatvorenim površinama, važna komponenta projekta je jačanje suradnje nevladinog sektora i jedinice lokalne samouprave kao participativnog načina uključenosti u izgradnju boljeg i kvalitetnijeg društva i lokalne zajednice.”

Dobrodošlicu predstavnicima civilnog sektora i Grada Mostara ispred Projekta poželjela je direktorica Projekta, Veronika Jelínková. Tom prilikom naglasila je da su grantovi za zajedničke aktivnosti nevladinog sektora i lokalnih vlasti grada Mostara vrlo važna aktivnost u Projektu koja se odražava na zahtjeve građanki i građana za daljnjim unapređenjem suradnje s gradom u raznim temema vezanim uz lokalnu upravu.

„Radujemo se prijedlozima i rado ćemo ih podržati. U nadolazećim mjesecima ćemo uvesti druge aktivnosti i sheme dodjele grantova i nadamo se da ćemo 2023. godinu doživjeti kao godinu s mnogo pozitivnih promjena za Grad Mostar i za Mostarke i Mostarce.“ izjavila je gđa. Jelínková.

Objavi Poziva prethodio je proces izgradnje kapaciteta nevladinih organizacija i lokalnih vlasti koji je Agencija lokalne demokratije iz Mostara (LDA Mostar) implementirala kroz navedeni Projekat u periodu septembar-decembar 2022. godine. Proces je završen događajem „Korak do saradnje“, koji je prethodio konferenciji povodom objave Poziva. Događaj je omogućio predstavnicima nevladinih organizacija, koje su kroz „Projekat Mostar – Prostori koji pokreću” učestvovali na aktivnostima izgradnje vlastitih kapaciteta, umrežavanje sa nominovanim institucijama i službama Grada Mostara, te drugim nevladim organizacijama. Kontakti ostvareni tokom događaja bit će osnov za kreiranje novih partnerstava i učešće u programu grantova za zajedničke aktivnosti nevladinog sektora i lokalnih vlasti u gradu Mostaru.

Učesnica Mia Drmać istakla je da čitav proces izgradnje kapaciteta u kojem učestvuje od septembra 2022. godine bio višestruko koristan. Osim što je, kao predstavnica Grada Mostara, uspostavila kontakte sa predstavnicima nevladinih organizacija u Mostaru i dodatno se upoznala sa njihovim radom, Mia ističe da je imala priliku usvojiti brojna nova znanja.

„Od svega naučenog na programima izradnje kapaciteta istaknula bih 12 principa dobre lokalne uprave, identificiranje osobnih liderskih stilova, efikasno upravljanje grupom i vještine grupne komunikacije. Sve su to znanja koja mogu primijeniti i u poslu, ali i u privatnom životu. Raduje me da će se suradnja Grada Mostara i civilnog sektora, ostvarena u periodu septembar-novembar 2022. godine, nastaviti kroz program grantova koji je danas predstavljen i sigurna sam da će nevladine organizacije, učesnici programa izgradnje kapaciteta, imati kvalitetne prijedloge.“ rekla je gđa. Drmać.

Igor Ledić, predstavnik civilnog sektora na aktivnostima izgradnje kapaciteta, ovim povodom je izjavio: „Otkada se bavim aktivizmom za prava osoba sa invaliditetom sudjelovao sam na mnogim edukacijama i treninzima. Ono što me fasciniralo na programima izgradnje kapaciteta u organizaciji LDA Mostar, pored odličnih trenera i kvalitetno odabranih tema, jesu nova prijateljstva i nove mogučnosti za buduću suradnju sa drugim organizacijama i Gradom Mostarom. Od programa grantova koji je danas predstavljen očekujem puno pozitivnih pomaka i kvalitetnu suradnju između civilnog sekora i institucija Grada Mostara za dobrobit građana, kao i pokretanje zajedničkih incijativa koje će doprinjeti poboljšanju kvalitete života osoba sa invaliditetom u Mostaru.“

Projekat Mostar – Prostori koji pokreću je trogodišnji projekat koji ima za cilj unaprijediti sadržaje i korištenje javnih prostora u Mostaru kroz aktivno uključivanje građanki i građana i potporu njihovim inicijativama koje doprinose kvaliteti građanskog, kulturnog i privrednog života u Mostaru. Projektom se namjeravaju podržati građanke i građane i lokalne vlasti da učinkovito koriste nove vještine, alate i mehanizme za rješavanje prioriteta na uključiv, rodno osjetljiv, participativan i sustavan način. Pored toga, Projekat će izravno dodijeliti sredstva za financiranje infrastrukturnih projekata i intervencija u javnom prostoru, kao i inicijativa koje će dizajnirati i voditi građanke i građani, a koje se odnose na zajednički javni prostor i zajedničke aktivnosti.

Nositelj projekta je People in Need (PIN), češka neprofitna, nevladina organizacija koja pruža humanitarnu i razvojnu pomoć u više od 30 misija širom svijeta. Zajedno sa PIN-om, ravnopravni članovi konzorcija su Everyday Peace Indicators (EPI), Omladinski Kulturni centar Abrašević (OKC Abrašević), Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar) i Nešto Više (NV). Projekat finansira Vlada Ujedinjenoga Kraljevstva.

(LDA Mostar)