Reciklažni kontejneri za tekstil i obuću u Mostaru na novim lokacijama

Reciklažni kontejneri za tekstil i obuću postavljene su na dvije nove lokacije u Gradu Mostaru, odnosno ispred Gradske vijećnice i kod zgrade federalnih institucija.

Recikliranjem korištene odjeće, i ostalih tekstilnih proizvoda, osiguravamo izvor sirovina za proizvodnju novih proizvoda, te se manje onečišćuje okoliš i štedi se energija.

Velik dio tekstilnog otpada, kao što su sintetička vlakna, vuna, površinski obrađeni tekstilni materijali, kompoziti ojačani vlaknima i sl., biološki je slabo razgradiv.

Prirodnim vlaknima treba nekoliko tjedana do nekoliko godina za razgradnju, a u atmosferu mogu ispuštati plinove kao što su metan i ugljikov dioksid. Uz sintetički tekstil dizajniran je da se raspadne. Na odlagalištima otpada mogu otpustiti otrovne tvari u podzemne vode i tlo.

Zajedničkim snaga možemo doprinijeti očuvanju okoliša i smanjenju otpada u našoj okolini.

U Gradu Mostaru će uskoro biti postavljeni novi reciklažni kontejneri za tekstil i obuću o čijim lokacijama će javnost biti blagovremeno obaviještena.