Regionalna laboratorija novih modela upravljanja u kulturi

Kooperativa – regionalna platforma za kulturu započela je realizaciju projekta REG.lab, posvećenog alternativnim kulturnim centrima i mrežama nezavisne kulture kao pokretačima i nosiocima inovativnog i održivog razvoja regionalne saradnje, u cilju zagovaranja novih, demokratskih i participativnih modela upravljanja.

Trogodišnji projekat Regional Lab: New Culture Spaces and Networks as drivers of an Innovative and Sustainable Bottom-up Development of Regional Collaboration okuplja mreže nezavisne kulture i kulturne centre sa gotovo celog prostora bivše zajedničke države, a to su Anibar iz Kosova, Društvo Asociacija iz Slovenije, Jadro iz Severne Makedonije, Savez udruga Operacija grad iz Hrvatske, Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije i Omladinski kulturni centar Abrašević iz Bosne i Hercegovine.

Nadovezujući se na inovativne prakse koje se razvijaju na pojedinim nezavisnim scenama, cilj Kooperative je da projektom REG.lab ponudi okvir i infrastrukturu za razmenu, osnaživanje i zagovaranje novih, demokratskih i participativnih modela upravljanja, kao i za regionalno povezivanje i delovanje nezavisnih kulturnih aktera.

Projekat obuhvata raznovrsne aktivnosti – diskurzivne, edukativne, zagovaračke, izdavačke i druge, usmerene na širenje inovativnih modela upravljanja, te na osposobljavanje različitih aktera u kulturnom polju za saradnju na regionalnom nivou.

Povezivanjem organizacija, kulturnih radnica i radnika, centara i mreža, kako ističu u Kooperativi, nastojaće dati “regionalni, solidaran odgovor na krizu ne samo kulturnih sektora na ovim prostorima, nego i širih demokratskih procesa u našim društvima”.

Projekat će u tom smislu biti fokusiran na promišljanje različitih nacionalnih (kulturnih) politika u regionu i sistemskih sličnosti među pojedinim kontekstima, što je neizbežno kada je reč o bilo kakvom jelovanju usmerenom na demokratizaciju i jačanje inkluzivnih pristupa kulturi.

Kooperativa je regionalna mreža organizacija koje deluju na području nezavisne kulture i savremene umetnosti u Jugoistočnoj Evropi, a osnovale su je organizacije iz svih zemalja nastalih raspadom SFR Jugoslavije, koje su aktivne u različitim oblastima savremenog kulturnog i umetničkog stvaralaštva.

Platforma Kooperativa osnovana je radi stvaranja dugoročnog i održivog okvira za saradnju i razvoj organizacija nezavisne kulture u regionu. Njeno osnivanje i rad i sami su rezultat dugogodišnje saradnje organizacija nezavisne kulture, koji sarađuju od sredine 2000-ih u okviru niz aktivnosti i saradničkih projekata u oblasti kulture i umetnosti, ali i u području zagovaranja mera kulturnih politika koje bi sistemski unapredile situaciju u zemljama u regionu i međunarodnu kulturnu saradnju, te omogućile njenu dugoročnu održivost.

Projekat REG.lab podržan je od Kreativne Evrope, u okviru poziva namenjenog jačanju kulturnih scena na Zapadnom Balkanu.

SEEcult.org