Studenti politologije se upoznali sa radom Skupštine HNK

Studenti pete godine Odjela politologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u okviru
svog nastavnog programa odnosno obvezne prakse u političkim organizacijama imali su
studijsku posjetu Skupštini Hercegovačko-neretvanske županije/kantona.

Mlade politologe s nadležnostima, procedurom i radom zakonodavne i izvršne vlasti upoznao je Tomislav Martinović, predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH i zamjenik predsjedatelja Skupštine HNK.

Organizaciju prakse za studente i mentorstvo je proveo gosp. Damir Džeba, predsjednik Kluba hrvatskih izaslanika u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH i Kluba hrvatskih zastupnika u Skupštini HNK.

Studenti su upoznati s djelokrugom rada Skupštine HNK, ustavnim nadležnostima FBiH i
federalnih jedinica, procedurama donošenja odluka, načinu izbora zastupnika i izvršne vlasti s
posebnim naglaskom jačanja uloga parlamenta.

Razgovaralo se o poboljšanju ukupnog studentskog standarda te obveza koje trebamo ispuniti kao zemlja koja je dobila kandidacijski status u Europskoj uniji. Upravo mladi, aktivni i obrazovani s funkcionalnim znanjem stranih jezika će predvoditi ove procese sa željom da Bosna i Hercegovina u što skorije vrijeme zauzme svoju ulogu punopravnog člana Europske unije.