LDA Mostar: Svjetski dan nulte diskriminacije – “Da li je Mostar inkluzivan grad?”

Povodom obilježavanje Svjetskog dana nulte diskriminacije u Mostaru će se u četvrtak, 2. marta 2023. godine održati diskusija na temu  “Da li je Mostar inkluzivan grad?”, koja će otvoriti brojna pitanja o položaju marginaliziranih skupina.

Diskusija u organizaciji Agencije lokalne demokratije (LDA) Mostar je najavljena za 10 sati u sali Centra za kulturu Mostar i bit će podijeljena u tri panela.

Prvi panel pod nazivom “Prostori koji sputavaju” će raspravljati o sigurnosti kretanja kroz grad i generalno položaja osoba sa invaliditetom, majki sa djecom u kolicima, osoba treće životne dobi koje se kreću sa pomagalima, itd.

Na drugom panelu “Prostori koji izazivaju osjećaj nesigurnosti” razgovarati će se o sigurnosti u Mostaru, sa fokusom na sigurnost i generalno položaj žena i djevojaka u gradu

U fokusu trećeg panela “Prostori koji obeshrabruju i demotivišu”  će biti inkluzivnost obrazovnog sistema u gradu (inkluzija djece iz Romske zajednice, djece sa poteškoćama u intelektualnom i fizičkom razvoju itd.).

Panelisti i panelistkinje na ovom događaju će biti osobe koje svojim privatnim i profesionalnim zalaganjem kontinuirano ulažu napore u borbi protiv svih oblika diskriminacije i za poboljšanje položaja svih marginaliziranih kategorija našeg društva.

Ovaj događaj se realizira u okviru Projekta “Mostar – Prostori koji pokreću” kojeg financira Vlada Ujedinjenoga Kraljevstva. Nositelj ovoga projekta je češka neprofitna, nevladina organizacija People in Need  koja pruža humanitarnu i razvojnu pomoć u više od 30 zemalja širom svijeta. Zajedno sa PIN-om, ravnopravni članovi konzorcija su Everyday Peace Indicators (EPI), Omladinski kulturni centar Abrašević (OKC Abrašević), Agencija lokalne demokratije iz Mostara (LDA Mostar) i Udruženje građana Nešto Više (NV).