Armin Ćosić, Creative Quarantine: Ostati kući i biti kreativan

Život u vrijeme zaraze #12: Creative Quarantine - digitalna kreativna platforma, Armin Ćosić