RG94: Poeziju na štrikove: Marija Dragnić + Pasivna agresija 41

U 94. izdanju programa Radio Geometrija donosimo: POEZIJU NA ŠTRIKOVE: Marija Dragnić rođena je u Nikšiću…