Ksenofeminizam: Politika za alijenaciju, Laboria Cuboniks (2015)

Ksenofeministički kolektiv Laboria Cuboniks osnovan je 2014. godine i danas djeluje u pet zemalja na tri…

RG51: Proslov / Vatroslav Mimica / Laboria Cuboniks

U programu Radio Geometrija #051: ▶ BALKAN EKSCES: BE nas ovaj put vodi u Županju, a…