RG69: EPPandeconomics 101 / Dati glas ženama Sirije (III) / ABC COVID-193

Ekonomija šuplje krafne, Kate Raworth / Dati glas ženama Sirije, Lina Mounzer / ABC protiv 123…

RG67: Metahumanizam (Metabody) / ‘Dati glas ženama Sirije I / Žulj (Rijeka)

Metahumanizam (Metabody) / 'Dati glas ženama Sirije I / Žulj (Rijeka)