Predrag Matvejević: Prosjački i ciganski kruh

Prosjaci su donedavno tražili “koricu kruha” ili pak novčić za koji se ta korica može kupiti.…

Predrag Matvejević: Most koji spaja istok i zapad

Stari most je bio ponos našega grada – dok je Mostar doista bio gradom. Dugo smo…