Umjetno lišće proizvodi električnu energiju pomoću vjetra i kiše

Talijanski naučnici su izumili umjetni list koji se može dodati biljkama i tako stvarati električnu energiju pomoću kapi kiše i vjetra.

Sistem funkcionira fantastično u kišnim i vjetrovitim uslovima te može napajati LED osvjetljenje i napajati sam sebe.

“Kada se lišće pomiče na vjetru, dvije površine dodiruju jedna drugu i ponovo se razdvajaju, a pri tome se stvara statički naboj na kutikuli listova biljke i na našem uređaju. Ovi naboji se induciraju u unutrašnje ćelijsko tkivo biljke, gdje stvaraju struju. Ovu struju možemo prikupiti pomoću elektrode umetnute u biljno tkivo”, izjavio je Meder za IEEE Spectrum.

Ranije smo vidjeli umjetno lišće koje koristi sličnu tehniku za stvaranje električne energije iz vjetra, ali proces prikupljanja energije pomoću kišnih kapi je nov.

Istraživači su ugradili svoj sistem umjetnih listova u lišće žive boljke oleandra i procijenili njenu sposobnost da proizvodi energiju. Rezultati su pokazali da pojedinačne kapi mogu stvoriti napon i struju veću od 40 volti i 15 mikroampera te da mogu napajati 11 LED svjetala.

“Rezultati su pokazali da je prikupljanje energije vjetra i kiše moguće s ovim uređajem, odvojeno ili istovremeno, što ga čini multifunkcionalnim sakupljačem energije ili senzorom s vlastitim napajanjem”, kazala je Barbara Mazzolai, direktorica IIT-ovog laboratorija za meku robotiku.

Istraživači sada rade na poboljšanju performansi ovog umjetnog lista kroz modifikacije dizajna kao što su oblici