Vijeće usvojilo odluku o javnim garažama

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Mostar jednoglasno je usvojena Odluka o usvajanju nacrta programa rasporeda javnih garaža na području Grada Mostara.

Programom za izgradnju parking-garaža u Gradu Mostaru analizira se postojeći sustav parkiranja i definiraju potrebe i zahtjevi za parkiranjem u odnosu na različite gradske zone, formira se mreža parking-garaža i predlažu nove lokacije za njihovu izgradnju sa ciljem rješavanja vrlo akutnog problema parkiranja u gradu.

“Rješavanje prometnih gužvi u centru, koje su naročito izražene tokom radnih dana suština je programa za izgradnju parking-garaža”, navedeno je u tom programu.

Neki dijelovi centralne gradske zone i pored restriktivnog režima parkiranja i dalje imaju veoma izražen problem nedostatka parking mjesta, te planiranje i realizacija dodatnih kapaciteta za stacioniranje vozila treba da poboljša stanje uz već uvedene mjere.

Zaa Grad Mostar kritična zona sa stanovišta mirujućeg prometa jeste centralna zona grada. Analizom potrebe za parkiranje u gradskom centru utvrđeno je da je do 2000. godine trebalo osigurati 2950 parking mjesta. Pri tome je na osnovu normativa koji uzimaju u obzir veličinu Grada, utvrđeno da bi poželjna distribucija parking mjesta bila: – u garažama 20 posto, – na otvorenim prostorima 63 posto, – duž ivičnjaka 17 posto.

Za 2030. godinu projekcije su da će biti potrebno 13.000 parking mjesta, ako se ostvare tri izmjene tokom dana to iznosi cca 4500 parking mjesta.

”Izgradnjom devet javnih garaža na konkretnim lokacijama, kapaciteta cca 3500 vozila riješili bi se glavni prometni pravci bez uličnog zadržavanja na njima i 80 posto potrebnih kapaciteta uličnog parkiranja. Sa 1500 parking mjesta uličnog parkiranja bi se došlo do brojke od 5000 vozila pod naplatom u centru Grada. Garaže su pozicionirane tako da su udaljene jedna od druge maksimalno 700 metara tako da pripadajući poluprečnik odnosno područje koje garaža zahvaća je 350 metara što u pješačkim komunikacijama znači maksimalno 3 minute hoda”, navedeno je u programu.

Definirano je 5 osnovnih prometnih pravaca koji izgradnjom garaža i reorganizacijom uličnog parkinga postaju protočni i bez parking mjesta na njima.To su Magistralni put M17, Ulica Maršala Tita, Bulevar sa produžetkom na ulice Ante Starčevića i Rudarska, Kralja Tomislava i Ulica Blajburških žrtava sa produžetkom na Ilićku ulicu.

U programu su navedene garaže na lokacijama Željeznička stanica, u blizini Gradske tržnice, garaža na lokalitetu Sveučilišta, garaža Ćiro, garaža Razvitak, garaža Kosača, garaža Franjevačka, garaža Konak i Luka.

(AbrašRadio)