VOX POPULI: Posjećujete li kampus u Sjevernom logoru?

Sjeverni logor u Mostaru je mjesto sukoba dvije kulture, odnosno, mjesto susreta kulture i nekulture. Zvanično, Sjeverni logor je Univerzitetsko-sportsko rekreacioni centar “Midhad Hujdur-Hujka”, no istina je da je to samo mrtvo slovo na limenoj tabli na ulasku u univerzitetski kampus. Sjeverni logor je postao savršeno mjesto za alkoholiziranje i uživanje narkotika u noćnim satima, dok su dnevni termini rezervisani za neosviještene osobe koje atletsku stazu koriste kao neku vrstu improviziranog parka. Konflikti između rekreativaca i nekulturnih roditelja sa djecom, delikvenata i ostalih neosviještenih grupa su na dnevnoj bazi, što radi svijesti, što radi odgoja, a što i radi zapuštene infrastrukture čiji ambijent privlači nezakonite aktivnosti, dok odbija, recimo trkače, kojima je bezbjednije trčati po gradskim ulicama nego na mjestu predviđenom za rekreaciju.

Pripremio Semir Behram

Muzika:
Rural Internet – CIRCUS (feat. Stomach Book)

👂 Poslušaj👇