16 dana aktivizma u OKC Abrašević: Lejla Hodović i Adela Gosto

Foto: Monika Bazina

Petog decembra u OKC Abrašević održan je okrugli stol na kojem su gostovali predstavnica Gender centra Lejla Hodović, gradska vijećnica Adela Gosto i Aldijana Trbonja Tule.

Okrugli stol je organiziran u okviru programa OKC Abrašević povodom 16 dana aktivizma, a gošće su razgovarale na temu ravnopravnosti spolova, o domaćim i međunarodnim pravnim okvirima, o Gender akcionom planu, te o zaštiti žrtava nasilja i femicida.

16 dana aktivizma protiv rodno utemeljenog nasilja međunarodna je kampanja koja se bavi problemom nasilja nad ženama i djevojkama .Kampanja se provodi svake godine od 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, do 10. decembra, Dana ljudskih prava.

Omladinski kulturni centar Abrašević u Mostaru svojim sugrađanima/kama pripremio je program koji tematizira borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, ratna stradanja kao i ekološku i ekofeminističku dimenziju suprotstavljanja raširenim nepravdama savremenog svijeta. Kao dio tog programa 1. decembra je otvorena izložba naziva ‘Pod okupacijom’, autorica Mashe Vyshedske i Jane Malyge koje kroz 50 crteža i priča progovaraju o ratnim strahotama ruske invazije na Ukrajinu. 4 decembra održano je javno predavanje sa predstavnicama Inicijative građanki/na Mostar koje je otvoreno filmom “Building bridges

Na konferenciji za novinare povodom okruglog stola u OKC Abrašević petog decembra, izjave su dale Lejla Hodović i Adela Gosto.

Pripremio: Nikola Rončević
Tonska realizacija: Ahmed Voloder

Poslušaj:


Projekt „Mostar – Prostori koji pokreću“ finansira Vlada Ujedinjenoga Kraljevstva. Nositelj projekta je People in Need (PIN), češka neprofitna, nevladina organizacija koja pruža humanitarnu i razvojnu pomoć u više od 30 zemalja širom svijeta. Zajedno sa PIN-om, ravnopravni članovi konzorcija su Everyday Peace Indicators (EPI), Omladinski Kulturni centar Abrašević (OKC Abrašević), Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar) i Nešto Više (NV).