forumZFD: Stradanja Roma u ratovima devedesetih – Razgovor sa Markom Milosavljevićem i Zijom Ribićem

Foto: Lubna Ćurić

forumZFD je u OKC Abrašević održao panel diskusiju kroz koju je predstavljeno istraživanje o stradanju Roma u ratovima devedesetih.

Govornici su bili: Dervo Sejdić, predsednik “Kali Sara-Romski Informativni Centar”, BiH; Rasim Ibrahimović, istraživač, BiH; Aleksandar Reljić, novinar i autor dokumentarnih filmova, Srbija; Dragan Ristićfrontmen grupe “Kal”, Srbija; Zijo Ribić, član porodice žrtava masakra u Skočićima 1992. godine, BiH, a diskusiju je moderirao Marko Milosavljević, istraživač, Inicijativa mladih za ljudska prava Srbija. Nakon diskusije grupa Kal održala je koncert afirmirajući mogućnost doprinosa romske kulture u procesu pomirenja.

Marko Milosavljević rukovodilac istraživanja i zagovaranja u Inicijativi mladih za ljudska prava u Srbiji, govorio nam je o osnovim točkama diskusije održane u OKC Abrašević i važnosti istraživanja o stradanju Roma u ratovima devedesetih. Zijo Ribić, žrtva masakra u Skočićima, govorio nam je o svom stradanju, preživljavanju, ali i važnosti ljubavi naspram mržnje.

Pripremio: Nikola Rončević
Tonska realizacija: Ahmed Voloder

Poslušaj:


Projekat je je osmislila i sprovodi nemačka organizacija cc, predstavništva u Beogradu i Sarajevu, uz partnersku podršku Inicijative mladih za ljudska prava Srbija, Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV), medijskih kuća tačno.net  i Impuls Portal. Projekat je podržan sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).