GV Mostar: Klubu Hrvata zasmetala ćirilica u nazivima naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova

Gradsko vijeće Mostara usvojila je danas, većinom glasova vijećnika iz HDZ-a i SDA, Odluka o adresnom registru Grada Mostara i označavanju naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova nazivima te zgrada brojevima ali i odbilo amandmane Kluba Srba i zamjenika predsjednika Vijeća Velibora Milivojevića da se na tablama ulica nađe i ćirilica.

Za odluku su glasali srpski i bošnjački vijećnici, te vijećnica Boška Ćavar dok su Hrvati bili suzdržani, što je bilo dovoljno da amandmani ne prođu.

Naime, zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Grada Mostara Velibor Milivojević i Klub Srba zatražili su izmjenu člana 3 Odluke u kojoj se navodi da se nazivi naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova ispisuju se latinicom.

„Ovaj član se mijenja i glasi: Nazivi naseljenih mjesta, naselja i trgova ispisuju se službenim pismima u Federaciji Bosne i Hercegovine, latinicom i ćirilicom. Nazivi ulica ispisuju se latinicom, sa izuzetkom ” većih” ulica u užoj gradskoj zoni koji se ispisuju latinicom i ćirilicom. Ulice iz prethodne rečenice smatraju se sljedeće: Ulica Maršala Tita, Ulica Alekse Šantića, Bulevar narodne revolucije, Ulica hrvatskih branitelja, Kralja Tomislava, Splitska, Stjepana Radića, Kralja Zvonimira, Kneza Mihajla Viševića Humskog, Rade Bitange, Gojka Vukovića, Braće Brkić, Braće Fejić, ul Konak i Šetalište Nikole Šubića Zrinskog“, zatražio je Milivojević.

Obrazlažući ovaj amandman Milivojević je rekao da u Ustavu HNK, Zakonom o načinu označavanja i evidentiranja naseljenih mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva, članom 3. je definisana upotreba jezika i pisma: “Nazivi naseljenih mjesta , ulica i trgova ispisuju se u skladu sa Ustavom i zakonom kojim se uređuje službena upotreba jezika i pisma”.

„Ustavom je takođe definisano, članom 6. da su službena pisma u BiH i FBiH latinica i ćirilica. Pravilnikom o saobraćajnim znacima je definisan način ispisa tako da u FBiH prvo bude naziv ispisan latiničnim pismom pa onda ćiriličnim, a u Republici Srpskoj obrnuto. Uvažavajući zakonske i ustavne odredbe, ali i multietični i multinacionalni sastav Grada Mostara, te težnju za daljim turističkim razvojem mišljenja sam da jedan ovakav nediskriminišući amandman svakako treba prihvatiti“, rekao je Milivojević.

Vijećnici su odbili i drugi amandman Kluba Srba kojim su tražili da ispod svakog naziva važnijih ulica stoji objašnjenje.

Milivojević je zamolio Vijeće i da se malo više pažnje posveti nazivima ulica i činjenici da se svaka raskrsnica naziva trgom, kao i činjenici da se Mostar nije odužio svojim uglednim sugrađanima, te pozvao da se to konačno riješi.

(Agencije/AbrašRadio)