Kolegij GV Konjic: Hitan apel Parlemantu FBiH

Prošireni Kolegij Gradskog vijeća Konjic apelovao na Parlament Federacije BiH da se Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata, koji je podnio Klub zastupnika HDZ BiH-HNS u skraćenom postupku, ne nađe na dnevnom redu u formi i proceduri kako je predložen.

Sinoć  je u Konjicu održana vanredna proširena sjednica Kolegija Gradskog vijeća Konjic u povodu Prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata, koji je podnio Klub zastupnika HDZ BiH – HNS prema Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH u skraćenom postupku.

Smatrajući da se radi o Prijedlogu Zakona koji bi imao nepovoljan utjecaj na prihodovnu stranu budžeta Grada Konjica, Savjet gradonačelnika je hitno reagovao i formirao Radnu grupu koja je  u skladu s nadležnostima donijela određene zaključke, te je sazvana vanredna proširena sjednica Kolegija Gradskog vijeća Konjic, kojoj su prisustvovali zastupnici u Skupštini HNK i delegati u Domu naroda Parlamenta FBiH, koji dolaze iz Konjica.

Pojašnjavajući pravne osnove za apel upućen Parlamentu Federacije BiH, kako se navedeni Prijedlog Zakona ne bi našao na dnevnom redu u formi u kojoj je predložen, pomoćnica gradonačelnika Konjica Mirna Habibija Sultanić, naglasila je da se na prvo čitanje uočava nelogičnost formulacije Prijedloga izmjene stava 2. predmetnog Zakona s obzirom da je naknada određena stavom 1., odnosno 3., a u Prijedlogu izmjene stava 2. je navedeno da će naknadu odrediti Parlament Federacije BiH na prijedlog Vlade Federacije BiH. To                Prijedlog Zakona čini kontradiktornim, ne samo u odnosu na stav 1. i 3. predmetnog člana, za koji se traži izmjena, nego i u kontekstu cjelokupnog zakona – kazala je Habibija Sultanić, naglašavajući kako je iz cijele priče izbačena Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH, iako su Zakonom o električnoj energiji Federacije BiH, koji je donesen ne tako davno, u ovoj godini, jasno određeni i ciljevi i nadležnosti Regulatorne komisije u sektoru električne energije.

Poslovnikom Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH članom 172. određeno je da, kada nije u pitanju složen i obiman zakon podnosilac Prijedloga Zakona može predložiti da se Prijedlog Zakona pretresa po skraćenom postupku. Predmetni zakon nije obiman, ali je itekako složen, s obzirom na efekte njegove primjene na jedinice lokalne samouprave. S tim u vezi smatram da ne postoje uslovi da se Prijedlog izmjene Zakona pretresa po skraćenom postupku, tim više što je Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH član 34. određeno da je zakonodavac dužan pribaviti mišljenje od Saveza općina i gradova o svim pitanjima koja se odnose na dodjelu sredstava, kao i svim promjenama zakona, koje mogu uticati na finansijske obaveze jedinica lokalne samouprave, a primjena ovoga zakona itekao može imati negativne efekte na sredstva jedinice lokalne samouprave“ – kazala je Mirna Habibija Sultanić.

Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove Grada Konjica uradila je analizu eventualne primjene i efekata na budžet Grada Konjica. Govoreći o tome Adnan Špago, pomoćnik gradonačelnika Konjica je kazao: “Sa aspekta finansija dovoljno je bilo povući paralelu ovog Prijedloga izmjena Zakona, koji je, na neki način konfuzan, nedorečen, sa postojećim Zakonom. Napravili smo jednu fiskalnu procjenu posljedica na budžet i može se doći do zaključaka da bi eventualno njegova primjena mogla imati štetne posljedice po našu lokalnu zajednicu.”- naglasio je Špago.

Proširenoj sjednici Kolegija Gradskog vijeća Konjic odazvali su se svi predstavnici Konjica koji participiraju u zakonodavnom tijelu Skupštine HNK i Parlamentu Federacije BiH. Kolegij Gradskog vijeća je u potpunosti podržao Zaključke koje je izradila Radna grupa koju je formirao Savjet gradonačelnika, a ti se Zaključci podudaraju sa mišljenjem koje je na pomenuti Prijedlog Zakona dala Vlada Federacije BiH. U tom smislu prošireni Kolegij Gradskog vijeća apelira na Parlament Federacije BiH da se ovaj Zakon u formi i proceduri kako je predložen, ne nađe na dnevnom redu – rekao je predsjednik Gradskog vijeća Konjic Kenan Greda.

(AbrašRadio)