Mostar objavio Javni poziv za subvencioniranje ugradnje solarnih sustava

Objavljen je Javni poziv za subvencioniranje ugradnje solarnih sustava za vlastite potrebe na objekte individualnog stanovanja na području Grada Mostara.

Na web stranici UNDP-a stoji da se aktvnost provodi u okviru projekta ”Ubrzanje tranzicije ka čistoj energiji korištenjem potencijala solarne energije u Bosni i Hercegovini” (SolarCET), podržanog od strane Vlade Republike Slovačke a koji provodi ured UNDP-a u Bosni i Hercegovini.

Projekt SolarCET ima za cilj potaknuti građane, vlasnike privatnih i javnih objekata da koriste solarne panele i kolektore, kao mjeru podrške tranziciji ka čistoj energiji, borbi protiv zagađenja zraka i energetskog siromaštva, smanjenju emisije stakleničkih plinova i broja građana koji boluju od respiratornih bolesti u Bosni i Hercegovini.

Javnim pozivom omogućeno je subvencioniranje ugradnje solarnih sustava za vlastite potrebe na stambenim objektima u iznosu do 50% vrijednosti nabavke i ugradnje opreme.

Na Javni poziv mogu se prijaviti sve zainteresirane osobe koje su vlasnici/suvlasnici stambenih objekata individualnog stanovanja, u kojima borave, na području Grada Mostara. 

Ostale detalje prijave možete pronaći ovdje.