Parlametar: Poziv na radionicu upoznavanja s radom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Platforma Javna rasprava poziva studente/ice na upoznavanje s radom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Interdisciplinarna radionica ‘Parlametar’ održat će se 18. novembra na Fakultetu informacijskih tehnologija (amfiteatar 1) Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru s početkom u 12:00 h.

Broj učesnika/ca je ograničen (ukupno 30 studenata/tica), stoga se zainteresovani/e studenti/ce pozivaju da se putem e-mail adrese info@javnarasprava.ba prijave za učešće u radionici najkasnije do 17. novembra 2022.

javnarasprava.ba je web platforma na kojoj imate mogućnost da direktno učestvujete u procesima donošenja odluka u BiH kao i priliku da komunicirate sa onima koji te odluke i donose. Putem ove stranice možete saznati više o procesu donošenja zakona u BiH i radu zakonodavnih tijela na državnom i entitetskim nivoima; uključiti se u raspravu o prijedlozima zakona koji se nalaze u proceduri i komunicirati sa izabranim parlamentarcima/kama.javnarasprava.ba pokrenuta je od strane U.G. “Zašto ne”, organizacije koja se bavi stvaranjem sigurnog, zdravog, aktivnog, efikasnog i odgovornog BiH društva u cjelini, kako u smislu predstavnika vlasti, tako u smislu civilnog društva i građana/ki, kroz promociju i uspostavu mehanizama političke odgovornosti, jačanje i izgradnju građanskog aktivizma, te korištenje novih medija i tehnologija, a sve to zajedno sa drugim organizacijama civilnog društva, institucijama i pojedincima.

(javnarasprava.ba)