Protustrategije – Za anti-fašizam 21. stoljeća: IRGAC i ‘Beyond Molotovs’ u Abraševiću

IRGAC u Abraševiću / Boris Filipić

Međunarodna istraživačka grupa za autoritarizam i protustrategije IRGAC, gostovala je 8. juna u OKC Abrašević osmog juna, sa diskusijom Za antifašizam 21. vijeka te promocijom svoje najnovije knjige ‘Beyond Molotovs’ koju prati i istoimena izložba

Gosti i gošće iz Indije, Irana, Brazila, Argentine i Njemačke uz moderiranje Damira Arsenijevića (Front slobode, Tuzla) i Borisa Filipića (OKC Abrašević) održali su diskusiju o strategijama otpora fašizmu i autoritarizmu u 21. vijeku, a pored diskusije predstavljena je publikacija i izložba naziva Beyond Molotovs koja donosi iz prve ruke preko 200 različitih aktivističkih i umjetničkih strategija borbe protiv represije i nepravde.

IRGAC – International Research Group on Authoritarianism and Counter-Strategies je grupa od preko 20 naučnika-aktivista iz zemalja globalnog juga okupljena s ciljem kombiniranja dubinskih analiza nacionalnih, regionalnih i lokalnih procesa s globalnom perspektivom koja priznaje i promatra univerzalne manifestacije autoritarnog kapitalizma i univerzalističkih procesa koji se odvijaju s onu stranu ‘rastuće plime’ autoritarizma. Također, predlažu internacionalističku perspektivu na lokalne i regionalne protu-strategije, perspektivu koja u diskusijama o alternativnim putevima i konkretnim popularnim strategijama otpora, kampanjama i inicijativama, propituje njihov potencijal da utabaju put ka internacionalističkim emancipatornim transformativnim strategijama.

Više o IRGAC-u i događaju u Mostaru za naš radio govore aktivisti/kinje i istraživač/ice Börries Nehe, Andrea Dip i Firoozeh Farvardin.

Pripremio: Nikola Rončević
Tonska realizacija: Ahmed Voloder

Muzika:
Arsen Dedić – Partizan (Leonard Cohen cover)
Behin and Samin Bolouri – Bella Ciao

Poslušaj: