Salem Marić zatražio od Christiana Schmidta da nametne Statut Mostara

Predsjednik Gradskog vijeća Mostara, Salem Marić uputio je pismo visokom predstavniku međunarodne zajednice u BiH, Christianu Schmidtu, u kojem ga obavještava da odluka kojom se usvaja Statut Grada Mostara, te izmjene i dopune Statuta, nije usvojena na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća, održanoj 14. novembra ove godine.

Marić navodi kako je on bio predlagač ove odluke i to na osnovu uputa koje je dobio od Ureda visokog predstavnika, u kojima se navodi da je potrebno jednim glasanjem usvojiti nametnuti Statut Grada Mostara, ali i izmjene i dopune tog Statuta.

„Želim napomenuti da u Gradskom vijeću dvije trećine saziva čine vijećnici HDZ-a i Koalicije za Mostar i da je to dovoljno za usvajanje izmjena Statuta, koji je usvojen političkim sporazumom SDA-HDZ BiH. Nažalost, vijećnici HDZ-a ne žele da glasaju za predložene izmjene, koje je potpisao njihov predsjednik Dragan Čović“, naveo je u pismu predsjednik Gradskog vijeća Mostara.

Marić još dodaje da je neusvajanjem ove odluke doveden u pitanje autoritet svih potpisnika sporazuma, pa i samog visokog predstavnika u BiH.

„Smatram da je neophodno da djelujete i da nametnete izmjene Statuta Grada Mostara koje su potpisane političkim sporazumom od 17. juna 2020. godine u Mostaru“, navodi u pismu visokom predstavniku Christianu Schmidtu predsjednik Gradskog vijeća Mostara, Salem Marić.

Na kraju pisma visokom predstavniku, Marić kaže kako predlaže nametanje Statuta Grada Mostara od strane OHR-a i iz razloga hitnosti, s obzirom na to da Mostar naredni izbori očekuju 2024. godine, te da u izbornoj godini nije za očekivati da će se postići dogovor i da će se novi Statut Grada Mostara usvojiti na sjednici Gradskog vijeća.

Dodaje i kako misli da se neusvajanjem Statuta i njegovih izmjena dovodi u pitanje i održavanje izbora za Grad Mostar.

(AbrašRadio)