Vertikalne mikroskopske LED-ice nude puni raspon boja

Poput računalnih tranzistora, i LED-ice polako dosežu granicu koliko male mogu biti, a da pritom zadrže…