Zasjedanje skupštine regionalne platforme za kulturu Kooperativa u Mostaru: Ronald Panza (OKC Abrašević), Luka Knežević (Kooperativa)

Kooperativa je regionalna platforma za kulturu registrirana u kolovozu 2012. godine u Zagrebu kao nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje pravnih osoba, odnosno kao regionalna mreža organizacija i nacionalnih mreža koje djeluju u području nezavisne kulture i suvremene umjetnosti u jugoistočnoj Europi. Broji 38 aktivnih članova u svim područjima suvremenog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva a jedan od njenih temeljnih ciljeva je zagovaranje stabilnog financijskog mehanizma kao dugoročnog i održivog okvira koji podržava suradnju i razvoj nezavisnih kulturnih organizacija u jugoistočnoj Europi.

Omladinski kulturni centar Abrašević domaćin je zasjedanja skupštine Kooperative, ali i popratne manifestacije kulturno-umjetničkih sadržaja koja se održala u periodu od 1. do 7. juna.

O kulturnom programu i temama skupštinskog zasjedanja Kooperative razgovarali smo sa direktorom OKC Abrašević Ronaldom Panzom i dopredsjednikom upravnog odbora Kooperative Lukom Kneževićem Strikom.

🎙️ Pripremio Nikola Rončević

🔉 Muzika:
🎹 Boys Be Kko – By Ada

👂 Poslušaj: 👇