Izvještaj s promocije publikacije ‘Mir kako ga vide mladi u BiH’ u Abraševiću

Promocija publikacije pod nazivom „Mir kako ga vide mladi u BiH“ i diskusiju na temu mirovnog…