Poeziju na štrikove: Hemisferalnost pjesništva Anđele Pendić

Autoričina fascinacija pokretnim slikama, opservacijska izoštrenost, atmosferičnost, lirizam, rafinman ukusa i prepoznavanje te uvrštavanje tradicije simbolizma…

RG94: Poeziju na štrikove: Marija Dragnić + Pasivna agresija 41

U 94. izdanju programa Radio Geometrija donosimo: POEZIJU NA ŠTRIKOVE: Marija Dragnić rođena je u Nikšiću…