Semir Behram: Erdogan od Kremlja

Erdogan nije bio svjestan svoje zablude. Potpuno uvjeren da vuče kasparovske poteze na ploči na kojoj…

RG54: Radio Alert: Erdogan / ABC protiv 123: Ivan Illich / Pasivna agresija: Karantenska samoća

RADIO ALERT: Novo izdanje Radio Alerta govori o tome kako je Turska, balansirajući između Istoka i…