Ewa Rewers i post-polis

Nakon istraživanja o suvremenoj kulturi grada i njegovoj umjetnosti, sociologinja Ewa Rewers dolazi do glavnog pojma…