Rektori kod novog ministra obrazovanja

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, prof. dr. Adnan Velagić održao je sastanak s rektoricom…

Hercegovina Online #50: Sedmični pregled zbivanja u Hercegovini + Week Story: Kreću li letovi iz Mostara?

U 50. jubilarnom izdanju Hercegovine Online donosimo: TJEDNIK SEDMIČNIK: Ispred Vlade HNK u Mostaru je srijedu…