Manifest solarpunka, Solarpunk zajednica (2020)

Solarpunk je savremeni umjetnički i društveni pokret posvećen pitanjima održive tehnologije, obnovljivih izvora energije i...

RG127: Frederic Bastiat + Natt/Atomski rat/Allgrindtor/Sick Crap/Frontalni udar + Solarpunk manifest

U 127. izdanju programa Radio Geometrija donosimo: ▶ EPP RADIO CAFE: Novo izdanje EPP Radio Cafea…

Matteo Pasquinelli i Wietske Maas: Manifest urbanog kanibalizma

‘Hraniti (se) je najosnovniji glagol, najtemeljniji, najukorijenjeniji. Izražava primordijalni čin, primarnu, osnovnu funkciju, čin u koji…

Robert Pepperell: Manifest posthumanog

Posthumanističkim zaokretom smatra se trenutak u kojem na širem umjetničkom, naučnom i filozofskom polju dolazi do…

RG95: Filmovi 2020 + Kiborški manifest, Donna Haraway + Balkan eksces top 3 2020

U posljednjem izdanju programa Radio Geometrija za 2020. donosimo: KRITIČKI ZABAVNIK: U današnjem izdanju Kritičkog zabavnika…

RG81: Manifest: Sivo na sivom / The Rider, Chloe Zhao / Otih, Francisco Gringo, Sivilo

81. izdanje programa Radio Geometrija: ▶ ABC PROTIV 123: Prijateljstvo čovjeka i magarca karakteristično je za…

RG79: Jugoslavija: Afrika / Never Rarely Sometimes Always / Virus, naš saveznik (II)

Radio geometrija 79 donosi: ▶ ZAMISLI GRAD: Od 1950-tih do kraja 1980-tih, u zemljama Afrike i…

Mierle Laderman Ukeles: Manifest umjetnosti održavanja

Sistem razvoja je uzbudljiv, promjenjiv, uvijek nov i uglavnom – muški. S druge strane nalazi se…

RG54: Radio Alert: Erdogan / ABC protiv 123: Ivan Illich / Pasivna agresija: Karantenska samoća

RADIO ALERT: Novo izdanje Radio Alerta govori o tome kako je Turska, balansirajući između Istoka i…

Ksenofeminizam: Politika za alijenaciju, Laboria Cuboniks (2015)

Ksenofeministički kolektiv Laboria Cuboniks osnovan je 2014. godine i danas djeluje u pet zemalja na tri…

RG51: Proslov / Vatroslav Mimica / Laboria Cuboniks

U programu Radio Geometrija #051: ▶ BALKAN EKSCES: BE nas ovaj put vodi u Županju, a…

RG49 – Anti-Life / Modernizam u Jugoslaviji / Renzo Novatore

Radio Geometrija #049 donosi: ▶ BALKAN EKSCES: BE nas ovog puta vodi na Maltu (mediteranski otok).…

RG45 – Brutalizam / Vlatko Štampar / Walter Gropius

U programu Radio Geometrija #045 donosimo: ZAMISLI GRAD: Brutalizam je arhitektonski stil koji karakterizira poslijeratnu arhitekturu…

RG41 – Mary Nardini Gang / Dnevnik Diane Budisavljević / Radio Alert: Irak

Radio Geometrija #041: ▶ ABCPROTIV123: Mary Nardini Gang je queer pobunjenička formacija iz Milwaukeeja u državi…

Karim Akerma: Antinatalistički manifest – Izazov ljudskom i životinjskom razmnožavanju

ANTINATALISTIČKI MANIFEST Šta je antinatalizam?Antinatalizam (etimološki od nasci – lat. biti rođen) je moralna teorija koja…