Dani Fronta slobode u OKC Abrašević

Dugogodišnji prijatelji i partneri iz tuzlanskog Fronta slobode gosti su OKC Abrašević u petak i subotu, 26. i 27. januara.

Front slobode je neprofitna, nevladina organizacija, s primarnim ciljem promicanja antifašističke tradicije, emancipatorske politike i raznih oblika javnog dobra. Misija Fronta slobode je omogućiti prostor za aktivno sudjelovanje građana u društveno-ekonomskim, političkim i kulturnim pitanjima u Bosni i Hercegovini. Front slobode sarađuje s raznim organizacijama (vladinim i nevladinim) kako unutar BiH i izvan njenih granica, na poticanju regionalne saradnje i razmjene praksi koje promiču ljudska prava marginaliziranih skupina, javnog dobra, kulturne baštine i proizvodnje znanja.

Poveznica OKC-a i Fronta slobode jeste platforma pod nazivom Zemlja-voda-zrak u okviru koje se utemeljuje i razvija ekološka humanistika u BiH kroz produktivnu saradnju aktivizma, nauke i umjetnosti.

Posjetitelje očekuju javna predavanja Jasmine Husanović i Damira Arsenijevića na teme ekofeminizma, BiH aktivizma, umjetničko-aktivističke prakse u BiH, kao i projekcija filma ”HAK – mjesto straha”.  

Dr. sc. Jasmina Husanović redovna je profesorica u oblasti kulturologije na Univerzitetu u Tuzli. Doktorirala je 2003. na Univerzitetu u Walesu, Aberystwyth na temu „Recasting Political Community and Emancipatory Politics: Reflections on Bosnia“. Aktivna je u brojnim obrazovnim, izdavačkim i građanskim inicijativama i platformama u regionalnom i međunarodnom kontekstu koje se bave problemima pamćenja, traume i nasilja, te intersekcionalnim pristupom društvenoj pravdi sa akcentom na klasu i rod/spol. 

Dr.sc. Damir Arsenijević redovni je profesor anglo-američkih književnosti i kritičkih teorija na Univerzitetu u Tuzli. Dodiplomske, poslijediplomske i doktoralne studije iz engleske književnosti završio je na De Montfort University, Leicester, Velika Britanija.  Teoretičar je književnosti i psihoanalize kao i psihoanalitičar u treningu pri Lacan School of Psychoanalysis, San Francisco, USA. U saradnji sa KTH iz Štokholma, Švedska, inicirao je razvoj ekološke humanistike u Bosni i Hercegovini i utemeljio platformu Zemlja-Voda-Zrak, u okviru koje se kreiraju i rade intervencije na stjecištu akademije, aktivizma i savremene umjetnosti.

Film ”HAK – mjesto straha” je kratkometražni dokumentarni film o usponu i propasti Hlor-alkalnog kompleksa (HAK) u Tuzli. Kroz dešavanja u ovom industrijskom kompleksu nas vode bivši radnici, koji na ilustrativnim primjerima daju uvid u dešavanja vezana za ovaj kompleks.

Petak, 26. januara u 17:00 sati: predavanje Jasmine Husanović na temu ‘Ekofeminizam i društvena briga – izazovi i društvene prilike za aktivizam u BIH’

Subota, 27. januara u 17:00 sati: predavanje Damira Arsenijevića na temu ‘Zatrovani mirom – umjetničko-aktivističke prakse u borbi protiv otpadocena u BiH’ i projekcija filma ‘HAK – mjesto straha’

Ulaz je besplatan.


Projekt „Mostar – Prostori koji pokreću“ finansira Vlada Ujedinjenoga Kraljevstva. Nositelj projekta je People in Need (PIN), češka neprofitna, nevladina organizacija koja pruža humanitarnu i razvojnu pomoć u više od 30 zemalja širom svijeta. Zajedno sa PIN-om, ravnopravni članovi konzorcija su Everyday Peace Indicators (EPI), Omladinski Kulturni centar Abrašević (OKC Abrašević), Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar) i Nešto Više (NV).