Gradsko vijeće će u utorak raspravljati o prijedlogu dodjele gradskih stipendija

Na narednoj sjednici Gradskog vijeća Mostara, u utorak 24.10.2023., razmatrat će se prijedlog Odluke o načinu i kriterijima za stipendiranje učenika srednjih škola deficitarnih zanimanja Grada Mostara.

Pravo na dodjelu stipendije Grada Mostara kako je navedeno u prijedlogu imaju svi redovni učenici srednjih škola deficitarnih zanimanja s područja Grada Mostara pod uslovom da su državljani Bosne i Hercegovine, da imaju prebivalište na području Grada Mostara posljednje tri godine, da učenici nisu – osim iz opravdanih zdravstvenih razloga ponavljali razred u srednjoj školi te  da ne primaju stipendiju iz drugih izvora.

Stipendije se dodjeljuju na temelju javnog konkursa koji se objavljuje u najmanje dvije dnevne novine i web stranici Grada Mostara www.mostar.ba.

Listu prioriteta za dodjelu stipendija utvrđuje komisija, a stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više učenika iz istog kućanstva, navedeno je u prijedlogu odluke.

Lista se utvrđuje na osnovu broja bodova, a u slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost se određuje prema učeniku na višoj godini školovanja.

Stipendije se dodjeljuju za školsku godinu i isplaćivat će se u deset jednakih mjesečnih rata za prethodni mjesec.

Mjesečni iznos stipendije je 150 KM.

(AbrašRadio)