Izabrano novo vodstvo Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru

Novo vodstvo XIV. saziva Predsjedništva Studentskoga zbora Sveučilišta u Mostaru (SUM) izabrano je u petak na konstituirajućoj sjednici.

Za predsjednicu Studentskog zbora izabrana je Ana Šego, studentica Pravnog fakulteta, za zamjenika predsjednice SZ-a izabran je Filip Krčelić, student Medicinskog fakulteta, a na mjesto trećeg člana Senata ispred reda studenata odabrana je Nina Petković, studentica Fakulteta strojarstva računarstva i elektrotehnike.

U novembru su održani izbori za predstavnike studijskih godina i njihove zamjenike, kao i predsjednika i zamjenika predsjednika Studentskoga zbora organizacionih jedinica koji će zajedno s novoizabranim vodstvom XIV. saziva Zbora voditi krovno predstavničko tijelo studenata Sveučilišta u Mostaru idućih godinu dana, saopćio je Studentski zbor SUM-a.